Kodeks pracy art. 177

Katalog wyszukanych haseł

CZEKZON 3 America Latina

Temat: Kiedy drugie dziecko ??? :)
... próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega ona przedłużeniu do dnia porodu(art.177 par.3 kodeksu pracy). Irmina rozumiem ,że te 2 miesiące to przed zajściem w...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=41839Temat: LIPIEC 2007 :)
Joanna to dla ciebie jeszcze kilka informacji: "Zasiłek macierzyński, a umowa na czas określony Pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego mimo rozwiązania umowy o pracę." http://www.rodzina.gov.pl/?4,24,157 zobacz ten link Aaaaaaa pamietaj że macierzyński możesz zacząc już na dwa tygodnie przed przewidywaną datą porodu. Ilu pracowników zatrudnia twój zakład pracy ???
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=39289


Temat: Nie wiem co robić - pomożcie :(
Kodeks Pracy Art.177 § 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=11870


Temat: Upadłośc firmy a wychowawczy pracowników
Jutta, co oznacza: przedzwoniła szefowa i powiadomiła? Czy Kasia otrzymała pismo, czy została powiadomiona telefonicznie? Moim zdaniem takie wypowiedzenie umowy o pracę, nie można uznać za skuteczne, więc nie może nastąpić ... dział VIII Kodeksu pracy. Ogólnie - osoby na macierzyńskim i wychowawczym są pod ochroną, za wyjątkiem właśnie likwidacji lub upadłości pracodawcy. M.in.: art. 177. par. 4 . Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Art. 186 ze zn. 1. par. 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=33567


Temat: zasiłek macierzyński
Jesli umowa o prace została przedłuzona do dnia porodu czyli na podstawie art. 177 par. 3 Kodeksu pracy to w dniu porodu umowa ta rozwiązuje się i macie prawo do zasiłku ... pracę do dnia porodu to jeśli urodzicie powiadamiacie telefonicznie, przez kogoś, faksem mailem, ze w dniu XY urodziłyście. Pracodawca wystawia Wam świadectwo pracy oraz druk Z-3 wykazując zarobki potrzebne do ustalenia ... dniu XY nastąpił poród - świadectwo pracy - oświadczenie, który to poród ( wazne by ustalic wymiar czasu trwania zasiłku) - akt urodzenia dziecka - oświadczenia czy posiadacie inny tytuł do...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=56711


Temat: Zwolenienie kobiety w ciąży
Art. 177. Kodeksu pracy [Ochrona szczególna pracownicy w ciąży] § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba ... pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. § 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. § 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=13172


Temat: Rozwiązanie um.o pracę na prośbe pracownicy, a ciąża
W kodeksie pracy nie znajdziecie tego przepisu, bo tu jest mowa jedynie o zakazie wypowiadania umów o pracę w okresie ciąży i u.macierzyńskiego (za wyjątkiem przyczyn uzasadniających) przez pracodawcę . Mam na myśli dział ósmy, art. 177 kp. Jednak orzecznictwo SN przewiduje takie sytuacje. Jeśli pracownica, która w chwili zawierania porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron nie wiedziała, że jest w ciąży, może uchylić się od swojego oświadczenia woli, jako złożonego pod wypływem błędu. Tu zahaczamy jednak o kodeks cywilny, więc jak to wygląda w praktyce, nie chciałabym się mądrzyć, ale może któraś forumowa prawniczka pomoże. Mogę tylko podać, że podstawą takiego uchylenia jest art. 84 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Najlepiej byłoby sprawę skonsultować z inspekcją pracy - na pewno pokierują dokładniej.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=38537


Temat: Wypowiedzenie a ciąża
jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 par. 1 kodeksu pracy). Zakaz ten oznacza, że pracodawca nie może rozwiązać umowy wcześniej wypowiedzianej - ... okresie wypowiedzenia. Kobieta może poinformować pracodawcę o swojej ciąży już po złożeniu przez niego oświadczenia o wypowiedzeniu, a nawet w dniu rozwiązania umowy o pracę, i spowoduje to, że do rozwiązania umowy nie dojdzie. Według oceny Sądu Najwyższego poinformowanie pracodawcy o ciąży już po rozwiązaniu umowy może mieć wpływ tylko na roszczenie o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, nie ma natomiast znaczenia dla oceny, że rozwiązanie umowy o pracę było nieprawidłowe (wyrok SN z dnia 2 czerwca 1995 r. I PRN 23/95, OSNAP 1995/22/276).
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=4964


Temat: Czy ja mam rację?
... mnie godzin. Dokładnie dnia 26.08.2009 zaczynam 13 tydzień ciąży. Mam to rozumieć ze zgodnie z art. 177 Kodeksu Pracy Dyrektor mnie nie może zwolnic? Kolejne pytanie jest takie, kiedy mam poinformować...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=467


Temat: Czy ja mam rację?
Nie do końca macierzyńskiego tylko do dnia porodu tak mówi kodeks pracy bodajże art.177 Natomiast ja bym poczekała do rady sierpniowej wtedy dowiesz się na pewno czy umowa z tobą zostanie...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=467


Temat: Prace Interwencyjne!
To czyli bedzie jej sie należało macierzynskie i inne uprawnienia jak na umowie o prace oczywiscie w zależności na ile da jej umowę?? Dokładnie. Tutaj oprócz zobowiązań w stosunku do PUP, w całej mocy ma zastosowanie Kodeks Pracy, aha no i trzeba podkreślić właśnie, że macierzyński się należy jeśli utrzymywany jest stosunek zatrudnienia. Umowy na prace interwencyjne są zawierane w dwóch wariantach. a) 6+24 miesiące b) 6 + 6 miesięcy (W poście wyżej pisałem ciut więcej o tych wariantach). Biorąc pod uwagę przytoczony 3 pkt. art. 177 KP teoretycznie w obu przypadkach będzie...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=10610


Temat: Błagam pomocy!!!!!
Witaj masia Rzuć oczkiem kochana na Art. 177 kodeksu pracy. Wpisz w google "kodeks pracy 2009 " wybierz pierwszą z wyświetlonych pozycji, w dziele ósmym "uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem" jest ten artykuł. Mam nadzieję, że znajdziesz tam odpowiedż na Twoje wątpliwości Pozdrawiam
Źródło: naobcasach.pl/forum/viewtopic.php?t=7752


Temat: Stało sie
podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (art. 177 par. 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można ci w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę (są ... - masz prawo żądać od pracodawcy przywrócenia cię do pracy (ale powinnaś przedstawić w pracy zaświadczenie od lekarza). Jeśli tego nie zrobi - zwróć się do sądu pracy. Tu ok nie można wypowiedziec umowy, ale goga ma terminową umowę do dnia 31.10.2009 i pracodawca nie ma obowiazku jej przedłużać ! ma obowiązek, jeśli w dniu zakończenia stosunku pracy - goga będzie w 12 tyg ciąży. Upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (umowa na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na dłużej niż miesiąc. Jeśli twoja umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć do dnia porodu (art. 177 par. 3 kp). Jednak pamiętaj, nawet przy takiej umowie jesteś chroniona od momentu poczęcia - tzn. pracodawca ... (za co i tak nie bedzie meić zapłacone, bo przebywa na wychowawczym) lub przedłoży zaświadczenie o ciąży - to pracodawca nie moze wypowiedzieć umowy o pracę (poza likwidacją/upadłoscią zakładu) natomiast pracodawca...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=64576


Temat: przedłużenie umowy na czas określony z powodu ciąży
Emi podpowiem Ci troszkę Masz umowę na czas określony ale nie na zastępstwo ? Stosunek pracy nauczycieli uregulowany jest ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 91c ust. 1 tej ustawy, przepisy kodeksu pracy mają zastosowanie do spraw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w takim zakresie, w jakim nie zostały one uregulowane jej przepisami. Więc reasumując :karta nauczyciela nie reguluje kwestii uprawnienień pracowników związanych z rodzicielstwem - reguluje to m.in. art.177 kodeksu pracy, a kodeks pracy mówi, że: Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. § 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. § 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za ... pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze....
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=52845


Temat: Umowa o pracę na zastępstwo
Kobieta, która w czasie trwania umowy na zastępstwo zajdzie w ciążę, niestety nie może liczyć, tak jak przy umowie o pracę na czas określony, na jej automatyczne przedłużenie do dnia porodu. Ulegnie ona rozwiązaniu z datą określoną w umowie.Wynika to z art.177 Kodeksu Pracy.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2685


Temat: zwolnienie w ciąży
Witam, nie można wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie w ciąży. Mówi o tym art. 177 kodeksu pracy. art. 177 par. 1 Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w ... umowy. Ponadto zgodnie z par. 3 tego artykułu jeżeli umowa o pracę na czas określony rozwiązałaby się później niż w trzecim miesiącu ciąży to umowa automatycznie przedłuża się do dnia porodu. art. 177 § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ... poźniej zasiłek macierzyński z ZUS, jeżeli poród nastąpi pożniej niż data rozwiązania umowy, to będzie Ci przysługiwało tylko prawo do zasiłku macierzyńskiego na mocy art. 30 ust. 4 ustawy z dnia ... pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, z którą umowa o pracę została na podstawie art. 177 § 3 k.p. przedłużona do...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=4658


Temat: Wychowawczy i kolejna ciąża
wrrr 3 razy pisałam tego posta Więc wg kodeksu pracy: art 177§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy ..... oraz art 177§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ... urlop wychowawczy. Pracodawca może przedłużyć z Tobą umowę ale nie musi. Teraz dwa przykłady: Jesli zajdziesz w ciążę już teraz możesz przerwac wychowawczy i wrócić do pracy - pracować lub przedłożyć zwolnienie lekarskie - umowa jest przedłużana do porodu. Tak zazwyczaj robi większość kobiet tzn. w momencie kiedy dowiadują się, że są w kolejnej ciąży, przerywają wychowawczy i wracają do pracy lub okazują zwolnienie lek. Jeśli zajdziesz w ciążę już teraz, ale nie przerwiesz wychowawczego, to z końcem października przedkładasz pracodawcy zaświadczenie, że jesteś w ciąży i od 01.11 2009 wracasz do pracy ... zatrudnienie - a to dlatego, iz domyślam się, że umowa o pracę z dotychczasowym pracodawcą to jedyny tyt do ubezpieczenia (nie masz DG ani innych tyt?) a skoro to jedyny tyt ... kogoś innego ( na umowę o pracę lub zlecenie) to musisz powiadomić pracodawcę, gdyż zmienia Ci się tyt do ubezpieczenia. - po drugie pracodawca jesli uzna, że praca, którą podjęłaś uniemożliwia ... o świadczeniach rodzinnych - tracisz prawo do zasiłku. podstawa: art. 10 ust. 5 punkt 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) pracownik, który w okresie urlopu wychowawczego kontynuuje zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy, zatrudnił się u innego pracodawcy lub podjął inną pracę zarobkową, nie ma prawa do dodatku do zasiłku...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=60212Form:

Tematy

CZEKZON 3 America Latina
Kodeks Hammurabiego najstarszym odkrycia naukowcow
Kodeks Postepowania cywilnego-tekst jednolity
Kodeks cywilny wyludzenie od osób prywatnych
Kodeks postępowania cywilnego Referat
kodeks cywilny zniesi9b3awienie shtml
Kodeks ruchu drogowego testy
Kodeks postępowania cywilnego online
kodeks drogowy Wielka Brytania
Kodeks karny udostepnianie narkotykow
Kodeks cywilny Artykuł 385
cerazette po odstawieniu jak długo się krwawi
Bonprix Figi (4 pary) dymny fioletowy + dymny szary 960570
zarzadzanie kapitalem intelektualnym
średniowieczny rycerz
boot partition magic


Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. Seneka Starszy (Lucius Annaeus Seneca, ok. 55 p. n. e. - ok. 40 n. e)
Gdybym miał w tej sprawie coś do powiedzenia, uczyniłbym zaraźliwym zdrowie, a nie chorobę. Robert Gren Ingersoll
Ignorantia legis excusat neminem - nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy (nie usprawiedliwia); nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów.
Dialog półinteligentów równa się monologowi ćwierćinteligenta. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie przeciągnęłoby się w nieskończoność. Arystoteles (384-322 p. n. e)