Kodeks Postepowania cywilnego-tekst jednolity

Katalog wyszukanych haseł

CZEKZON 3 America Latina

Temat: opinia do projektu ustawy o bezpieczeństwie w górach
... na możliwość pociagniecia do odpowiedzialnosći osób zarządzających tymi terenami. Zgadzam się z tym! ale dzis też mamy takie przepisy! Są one zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego i Kodeksie postępowania karnego. Przykład....
Źródło: kwczestochowa.fora.pl/a/a,43.htmlTemat: PRAWO JAZDY vs. CUKRZYCA
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz.287) - Marcinkiewicz A., Szosland D. Postępowanie orzecznicze u kierowców ... z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z p.zm.)
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=8944


Temat: Kara za 'piractwo'
zachowań, naruszające zarówno przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zm. ), jak i/lub przepisy kodeksu karnego, a zatem w odniesieniu do programów komputerowych  nieuprawnione ich: 1)rozpowszechnianie: Art. 116. (ustPrAut) 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór...
Źródło: forum.mud.pl/viewtopic.php?t=5897Form:

Tematy

CZEKZON 3 America Latina
Kodeks pracy Klasyfikacja stanowisk pracy
Kodeks pracy likwidacja stanowiska pracy swiadczenie przedemerytalne
Kodeks pracy urlop okolicznosciowy pogrzeb babci
Kodeks prawa karnego art.278
Kodeks Hammurabiego najstarszym odkrycia naukowcow
Kodeks karny.z art.224 2 k.k.
Kodeks karny art ... 296
Kodeks ruchu drogowego testy
Kodeks pracy odprawa pracownicza
kodeks drogowy Wielka Brytania
rozkosze goscinnosci
skok wzwyż sprzęt

nfs na ps2


Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. Seneka Starszy (Lucius Annaeus Seneca, ok. 55 p. n. e. - ok. 40 n. e)
Gdybym miał w tej sprawie coś do powiedzenia, uczyniłbym zaraźliwym zdrowie, a nie chorobę. Robert Gren Ingersoll
Ignorantia legis excusat neminem - nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy (nie usprawiedliwia); nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów.
Dialog półinteligentów równa się monologowi ćwierćinteligenta. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie przeciągnęłoby się w nieskończoność. Arystoteles (384-322 p. n. e)