Kodeks karny Artykuł 218

Katalog wyszukanych haseł

CZEKZON 3 America Latina

Temat: UOP, kryptografia i podobne watki..
o@vahenora.sec.pl (Wojciech S. Czarnecki)  wrote:  Kodeks Postepowania Karnego : Art. 218. § 1. Urzedy, instytucje i podmioty prowadzace działalnosc : w dziedzinie poczty i telekomunikacji, urzedy celne oraz instytucje i :...
Źródło: topranking.pl/1420/uop,kryptografia,i,podobne,watki.phpTemat: Jaki to kodeks ? KPK ?
Witam wszystkich. Mam takie pytanko - tlumacze pewien tekst z ang na pol i tam sa odwolania do artykulow kodeksu....caly czas bylem przekonany, ze to Kodeks Postepowania Karnego (Code of Criminal ... czasie postanowił utrzymać decyzję, na mocy której oskarżony przebywał w areszcie  ledczym. Decyzja sądu oparta była na art. 209 i 217 par. 2 KPK a jednocze nie brak było przesłanek usprawiedliwiających zwolnienie wnioskodawcy na podst. Art. 218 KPK Czy to na pewno chodzi o KPK ? Jesli tak, to czemu w ogole nie pasuja artykuly ? Art 209 powinien mowic o zapewnieniu prawdilowego przebiegu postepowania a art. 218 o mozliwosciach zwolnienia z aresztu sledczego.... Pomocy :)
Źródło: topranking.pl/1856/jaki,to,kodeks,kpk.php


Temat: Jaki to kodeks ? KPK ?
Jakub Kolodziej napisa_(a): Witam wszystkich. Mam takie pytanko - tlumacze pewien tekst z ang na pol i tam sa odwolania do artykulow kodeksu....caly czas bylem przekonany, ze to Kodeks Postepowania Karnego ... w tym samym czasie postanowił utrzymać decyzję, na mocy której oskarżony przebywał w areszcie śledczym. Decyzja sądu oparta była na art. 209 i 217 par. 2 KPK a jednocześnie brak było przesłanek usprawiedliwiających zwolnienie wnioskodawcy na podst. Art. 218 KPK Czy to na pewno chodzi o KPK ? Jesli tak, to czemu w ogole nie pasuja artykuly ? Art 209 powinien mowic o zapewnieniu prawdilowego przebiegu postepowania a art. 218 o mozliwosciach zwolnienia z aresztu sledczego.... Pomocy :) kpk z 1969 roku KG
Źródło: topranking.pl/1856/jaki,to,kodeks,kpk.php


Temat: Jaki to kodeks ? KPK ?
niezaktualizowany kpk bodajze z 1969r. pozdr. Witam wszystkich. Mam takie pytanko - tlumacze pewien tekst z ang na pol i tam sa odwolania do artykulow kodeksu....caly czas bylem przekonany, ze to Kodeks Postepowania Karnego (Code of Criminal Prcedure) ale w ogole mi to nie pasuje, popatrzcie : Sąd Apelacyjny w Ociupinku Malym uchylił wyrok pierwszej instancji wydany 11.10.01 i wrócił sprawę do Sądu Okręgowego ale w tym samym czasie postanowił utrzymać decyzję, na mocy której oskarżony przebywał w areszcie  ledczym. Decyzja sądu oparta była na art. 209 i 217 par. 2 KPK a jednocze nie brak było przesłanek usprawiedliwiających zwolnienie wnioskodawcy na podst. Art. 218 KPK Czy to na pewno chodzi o KPK ? Jesli tak, to czemu w ogole nie pasuja artykuly ? Art 209 powinien mowic o zapewnieniu prawdilowego przebiegu postepowania a art. 218 o mozliwosciach zwolnienia z aresztu sledczego.... Pomocy :)
Źródło: topranking.pl/1856/jaki,to,kodeks,kpk.php


Temat: Pomocy!Jestem podejrzany
narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 219. Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie...
Źródło: topranking.pl/1857/pomocy,jestem,podejrzany.php


Temat: Nie piszcie o dezodorantach, bo na policję wezwą!
> te dane. Ale my tu piszemy o kwestiach formalno- prawnych. Poczytaj sobie Prawo telekomunikacyjne (zwł. art. 179 i następne), kodeks postępowania karnego (art. 218 i nast.) oraz ustawę o Policji....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,43370096,43370096,Nie_piszcie_o_dezodorantach_bo_na_policje_wezwa_.html


Temat: Zoll: To jest czysta korupcja
działanie na szkodę interesu społecznego Zoll - artykuł 231 kodeksu karnego, który mówi o tym, że funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązku, tu mamy do czynienia z niedopełnieniem ... w porządku ? nie dziala na szkodę interesu puiblicznego ? www.nfa.pl/articles.php?id=218 Przykłady projektów badawczych finansowanych ( ponad 100 000 zł) przez KBN niestety bez ujawnienia ich wyników przed podatnikiem wg bazy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,49464582,49464582,Zoll_To_jest_czysta_korupcja.html


Temat: IPN wszczął śledztwo w sprawie wyroku Kryżego n...
Co jest "zbrodnią komunistyczną" określa ustawa o IPN "Art. 2. 1. Zbrodniami komunistycznymi, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r., polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia. Zbrodniami komunistycznymi są również czyny popełnione przez tych funkcjonariuszy w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierające znamiona czynów zabronionych określonych w art. 187, 193 lub 194 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny albo art. 265 § 1, art. 266 § 1, 2 lub 4 lub art. 267 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny, dokonane przeciwko dokumentom w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) na szkodę osób,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,72101017,72101017,IPN_wszczal_sledztwo_w_sprawie_wyroku_Kryzego_n_.html


Temat: zus a prawo karne
twoje myslenie byłoby idealne dla mnie , tak to była tak mi sie wydaje sprawa cywilna , chociaz znalazłam w internecie ze ci którzy nie płacą składek zus podlegają pod art 218 kodeksu karnego :( , szczerze mówiąc to dostałam to pismo o grzywnie , zapłaciłam pieniądze i pismo wyrzuciłam , nie sądziłam ze to bedzie dla mnie teraz bardzo istotne
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,726,90575526,90575526,zus_a_prawo_karne.html


Temat: swiadectwo pracy
Zgodnie z art. 94 pkt.5 Kodeksu pracy, pracodawca obowiązany jest terminowo i prawidłowo wypłacać pracownikowi wynagrodzenie.Nie wypłacanie należnego wynagrodzenia jest bardzo ciężkim naruszeniem obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika.W związku z tym, że ... odsetek za czas opóżnienia. Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 K.P. niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie lub bezpodstawne obniżenie wysokości tego wynagrodzenia albo dokonanie bezpodstawnych potrąceń, jest ... przestępstwa określonego w art.218 Kodeksu karnego.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,31838982,31838982,swiadectwo_pracy.html


Temat: Będzie proces za wpis na internetowym forum
... także z kodeksu postępowania karnego (art 218 KPK). Tylko jedna uwaga, ujawnienie adresu IP użytkownika jest dopuszczalne (i oczywiście jest to obowiązek) tylko i wyłącznie na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,755,40084856,40084856,Bedzie_proces_za_wpis_na_internetowym_forum.html


Temat: Wysłali policję na protestujących ochroniarzy
stosunku pracy może nawet stanowić podstawę do wszczęcia postepowania karnego wobec pracodawcy o przestepstwa z art. 218 kk. Ni dawajcie się wyzyskiwaczon i kombinatorom !!!!!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,410,73202541,73202541,Wyslali_policje_na_protestujacych_ochroniarzy.html


Temat: dyrektor gimnazjum w Jastrzębi jest tyranem
, co nie zawsze jest tożsame z mobbingiem . W takim przypadku Sąd karny / a nie Sąd pracy/ mógł by orzec środek karny w postaci zakazu pełnienia funcji dyrektora ....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,50824374,50824374,dyrektor_gimnazjum_w_Jastrzebi_jest_tyranem.html


Temat: Inspekcja Pracy w ratuszu
Ale tak na prawdę to jeżeli zatrudnieni w ratuszu pracownicy ( nie tylko o statusie urzędników samorządowych ) są narażeni na szykany, mobbing) to może miec zastosowanie art.218 kodeksu karnego Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową Art. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. a nie ulega wątplwości, że do podstawowych zasad prawa pracy należy zasada określona w Art. 11` kodeksu pracy o treści "Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika" Więc jeżeli istnieja przesłanki do stwierdzenia takich zachowań to prokurator powinień wcząć w tej sprawie postępowanie z...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,65,13660596,13660596,Inspekcja_Pracy_w_ratuszu.html


Temat: SM Pojezierze znów wygrała
sam_sob napisał >Wiem natomiast >to, że: kodeks karny przewiduje sankcje za działanie na niekorzyść pracownika. Jesli chodzi Ci o art. 218 k.k. to jego zastosowanie w opisanej sprawie raczej jest niemożliwe....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,36959201,36959201,SM_Pojezierze_znow_wygrala.html


Temat: Łamanie prawa.
karnego ma następującą treść: Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,305,66617881,66617881,Lamanie_prawa_.html


Temat: UOP, kryptografia i podobne watki..
| Czy oznacza to, że użuwanie PGP jest nielegalne??? Jak na razie, prosze Panstwa, mamy obowiazujaca konstytucje (i 8 artykul Konwencji Europejskiej):   Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Art. 49. : Zapewnia sie ... nastepujacy:   Kodeks Postepowania Karnego : Art. 218. § 1. Urzedy, instytucje i podmioty prowadzace działalnosc : w dziedzinie poczty i telekomunikacji, urzedy celne oraz instytucje i : przedsiebiorstwa transportowe obowiazane ... rzedu ustawodawca NIE OGRANICZYL prawa jednostki do *ochrony* wlasnej korespondencji (lub ogolniej informacji). Jesli chodzi o prawo karne, explicite jest powiedziane, ze podejrzany ma PRAWO do nieujawniania obciazajacych go informacji. Co...
Źródło: topranking.pl/1420/uop,kryptografia,i,podobne,watki.php


Temat: Kazus (glownie) z prawa administracyjnego.
... jako wykroczenie    z art. 95 kodeksu wykroczen? Marcin Lebioda email: gu@manjak.knm.org.pl PS. Artykul wysylam z przyczyn technicznych z konta kolegi, prosze nie     sugerowac sie danymi zawartymi w naglowku...
Źródło: topranking.pl/1856/kazus,glownie,z,prawa,administracyjnego.php


Temat: Kazus (glownie) z prawa administracyjnego.
sie maja do siebie kwestia z art.97 pkt.4 prawa o ruchu    drogowym, a kwestia posiadania poswiadczonej notarialnie ksero-    kopii prawa jazdy (wg prawa o notariacie ma ona walor dokumentu ... jazdy stanowi    naruszenie prawa i moze byc potraktowane, np. jako wykroczenie    z art. 95 kodeksu wykroczen? Marcin Lebioda email: gu@manjak.knm.org.pl PS. Artykul wysylam z przyczyn technicznych z konta kolegi,...
Źródło: topranking.pl/1856/kazus,glownie,z,prawa,administracyjnego.php


Temat: Gotowosc do pracy-pelnomocnik. Pilne!!!
"kodeks karny: Art. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego,...
Źródło: topranking.pl/1857/gotowosc,do,pracy,pelnomocnik,pilne.php


Temat: W kryzysie pracodawca nie musi płacić pracownikowi
powaga Kodeksu Karnego reprezentowana przez artykuł 218 i sprawa może się zająć prokuratura. No dobrze, ale ta jak ostatnio orzekła w sprawie warszawskiej spółki w nie płacenie wynagrodzenia nie ma nic...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,92159066,92159066,W_kryzysie_pracodawca_nie_musi_placic_pracownikowi.html


Temat: Stania a odszkodowania
czerwca 2006 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Postępowanie takie było niezgodne z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, ... środków finansowych Miasta Dąbrowa Górnicza - na podstawie ugody z dnia 19 czerwca 2006 r., mając na uwadze zasady określone w przepisach działu piątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,261,102912986,102912986,Stania_a_odszkodowania.html


Temat: Mobbing
za to że złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownicze wynikające ze stosunku pracy. Analiza porównawcza komentowanego przepisu ze wskazanym artykułem Kodeksu karnego prowadzi do wniosku, że w każdym przypadku udowodnionego mobbingu byłaby podstawa do postawienia zarzutu przestępstwa z art. 218 K.k. zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. ..." A więcej , dla zainteresowanych w linku poniżej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,165,94594406,94594406,Mobbing.html


Temat: Vistagroup
Drogi internauto, dziękuję za niestronniczy post. Faktycznie zgodnie z artykułem 218 w zw. z art. 236a Kodeksu Postępowania Karnego podmiot wskazany jako zobowiązany udostępni takie dane na wniosek prokuratury. Pozdrawiam Jacek...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,140,84202559,84202559,Vistagroup.html


Temat: Policja, a zaświadczenia z KPA
art. 217 i n. KPA bez wszczynania dochodzenia z KK ? pzdr Robert kost@kki.net.pl Odpowiedź: Nie. Uzasadnienie: Komendant powiatowy Policji jest organem administracji rządowej, którego domniemana właściwość w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji wynika z art.6 a ustawy o Policji. Jako organ administracji publicznej Policja podlega regulacji Działu VII kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. Zgodnie z ogólną regulacją art.217 par.2 pkt.2 w sprawie istnieją podstawy do wydania zaświadczenia. Osoba pokrzywdzona ma bowiem "interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego". Jednakże Policja poza funkcją organu administracji publicznej jest także, a może przede wszystkim organem ścigania. Zgodnie z zasadą legalizmu (art.10 kodeksu postępowania karnego) na Policji ciąży obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego (a więc śledztwa lub dochodzenia) w ... art.143 par.1 pkt 1 kpk). Jeśli taka informacja dotarła do organów Policji, to ze względu na zasadę legalizmu mają one obowiązek podjąć postępowanie z urzędu. Jeżeli zaś informacja ta nie była ... gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z danych znajdujących się w jego posiadaniu (218 kpa- pomijając zaświadczenia z art.217 par.2 pkt.1, jako, że nie dotyczy to omawianej sytuacji)...
Źródło: topranking.pl/1855/policja,a,zaswiadczenia,z,kpa.php


Temat: Kara za nielegalne prowadzenie działalnosci gospodarczej.
... 25,33 zł). Stawka dzienna nie może też przekraczać 304 tys. zł (czterystukrotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia), a maksymalna liczba stawek to 720. Oznacza to, że najwyższa grzywna wynosi obecnie 218 mln 880...
Źródło: topranking.pl/1857/kara,za,nielegalne,prowadzenie,dzialalnosci.php


Temat: Biedronkę obroni prokuratura RP
stwierdzi że to sąd zgodnie z Kpc. Art.59 powinien ją powiadomić, dobre wytłumaczenie. A czyżby przedstawiciele tej instytucji nie słyszeli tego szumu medialnego, na tej podstawie także mogą przyłączyć się do ... bezprawnie. Kodeks karny rozróżnia postępowanie jako zbrodnię lub występek Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. § 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,19104720,19104720,Biedronke_obroni_prokuratura_RP.html


Temat: bydgoszcz 1
Mobbing w kodeksie pracy Zdarza się, że w pracy spotykamy się z poniżaniem i ośmieszaniem. Pracownik, ofiara mobbingu, często nie ma tyle odwagi aby przeciwstawić się zastraszaniu albo po prostu boi ... większe kręgi postanowił stworzyć przepisy zobowiązujące pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. Zmiany te zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy-Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku. Mobbing w kodeksie pracy W myśl art. 94 ze znaczkiem 3 paragraf 2 kodeksu pracy mobbing to działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub ... wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Zgodnie z art. 94 ze znaczkiem 3 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Zatem pracodawca ma obowiązek podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieżenie wystąpieniu mobbingu ... ofierze-prawach. Zgodnie z art. 55 paragraf 1 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, czyli ... odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę również powołując się na art. 94 ze znaczkiem 3 paragraf 3 kodeksu pracy, który dotyczy bezpośrednio mobbingu. Zgodnie z rozporządzeniem Rady ... wypadku pracownik może również dochodzić odszkodowania na podstawie art. 445 za wywołanie rozstroju zdrowia. Pracodawca, który dopuścił się mobbingu wobec pracownika oprócz odpowiedzialności odszkodowawczej może także ponieść odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 218 kodeksu karnego osoba, która wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego podlega...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,34837,64962923,64962923,bydgoszcz_1.htmlForm:

Tematy

CZEKZON 3 America Latina
Kodeks pracy Klasyfikacja stanowisk pracy
Kodeks pracy likwidacja stanowiska pracy swiadczenie przedemerytalne
Kodeks postępowania cywilnego Art 777&1 pkt 4
Kodeks pracy urlop okolicznosciowy pogrzeb babci
Kodeks prawa karnego art.278
Kodeks Hammurabiego najstarszym odkrycia naukowcow
Kodeks Postepowania cywilnego-tekst jednolity
Kodeks cywilny wyludzenie od osób prywatnych
Kodeks postępowania cywilnego Referat
kodeks cywilny zniesi9b3awienie shtml
Land Rover repairs
schemat wtyczki usb do nokia 6280
ulead videostudio cd rom
Now That I Am Saved What Next3óA Go to the Next
koty na zdjęciu


Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. Seneka Starszy (Lucius Annaeus Seneca, ok. 55 p. n. e. - ok. 40 n. e)
Gdybym miał w tej sprawie coś do powiedzenia, uczyniłbym zaraźliwym zdrowie, a nie chorobę. Robert Gren Ingersoll
Ignorantia legis excusat neminem - nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy (nie usprawiedliwia); nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów.
Dialog półinteligentów równa się monologowi ćwierćinteligenta. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie przeciągnęłoby się w nieskończoność. Arystoteles (384-322 p. n. e)