Kodeks cywilny Artykuł 385

Katalog wyszukanych haseł

CZEKZON 3 America Latina

Temat: PROTEST KARA UMOWNA - PILNE!!
Kodeks Cywilny Art. 385. W razie w?tpliwo?ci uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi s? te, które w szczególno?ci: 17) nakładaj? na konsumenta, który nie wykonał zobowi?zania lub odst?pił od umowy, obowi?zek zapłaty raż?co wygórowanej...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=1599Temat: Rejs z Academią Nautica i Witoldem Chocholakiem to pomyłka.
Problem w tym że zwyczaj jest taki że każdy usługodawca zabezpiecza się milionem takich zapisów i niestety w razie czego jesteśmy przegrani. Kompletna nieprawda Stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, postanowienia umowy ... tego dość niejasnego sformułowania w kolejnym artykule jest przykładowe wyliczenie tzw. niedozwolonych klauzul umownych. Zapraszam do lektury art. 385 ze znaczkami 1, 2 i 3 naszego kodeksu cywilnego, bo dobrze jest...
Źródło: sailforum.pl/viewtopic.php?t=3263


Temat: Prąd - pozyczany od sąsiada - jak się rozliczać ?
... dobrymi obyczajami - art. 385(1) kodeksu cywilnego).
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=63050


Temat: Niewłaściwa klauzula w regulaminie sklepu internetowego i pozew, jak uniknąć procesu?
... mariachi Zgodność z Art. 385[1] §1 Wskazane przez Powoda postanowienia nie spełniają żadnej z czterech przesłanek ‟ niedozwoloności” kumulatywnie wymaganych przez przepis art.385[1] §1 Kodeksu cywilnego, tj: 1) nie kształtują praw i...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=53938


Temat: Wipeout HD
... tylko ozdobą. Nabycie tej gry na terenie RP niczym nie grozi nabywcy. Zresztą stosownie do art. 385[1] polskiego Kodeksu cywilnego, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnione z nim indywidualnie, nie wiążą...
Źródło: hdtv.com.pl/forum/showthread.php?t=30577


Temat: Terminy waznosci
  Dnia Wed, 15 Apr 2009 02:14:12 +0200, Arek napisał(a): A ponieważ ta umowa łamie przepisy Kodeksu Cywilnego, więc najwyższy czas dobrać się opom do d**y! Który przepis? Art. 385(3) KC,...
Źródło: forum.pcarena.pl/showthread.php?t=39795


Temat: czy to prawda, ze nowych butow nie moge oddac do sklepu??
... miałam zajęcia z babka "kutą na 4 nogi" ;) EDIT: znalazłam te klauzule - kodeks cywilny, art.385
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=132929


Temat: URZĘDOWSKI - UWAGA !!!
i dalsze, ustawa z 27 lipca 2002 o szczególnychg warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego art. 2 ust 2 i w zasadzie wszystkie przepisy tej ustawy, ustawa o ochronie...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=19309


Temat: Brak Faktury
i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). - czy nie nalezy do dobrych obyczajow, zebym wiedzial, ile i za co place???? Art. 385(3). ... czyli nakladanie obowiazku swiadczenia oplat bez obowiazku wystawiania rachunkow Art. 475. § 1. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. - np. brak pierwszej faktury... Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem,...
Źródło: nhdtv.pl/forum/showthread.php?t=9246


Temat: zwrot kosztów w przypadku uniewinnienia
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim ogranicza możliwość przyznania osobie uniewinnionej w sprawie z oskarżenia publicznego zwrotu kosztów wynagrodzenia obrońcy jedynie do "uzasadnionych wypadków" jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji. W postępowaniu karnym zasadą staje się zwrot kosztów obrońcy z wyboru w wypadku wydania ... wynikających dla obywatela z faktu jego niesłusznego oskarżenia i prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego. Sejm zareagował już na wyrok TK i wprowadził poprawkę do przepisu art. 632 Kodeksu postępowania karnego. Było tak: Art. 632. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania koszty procesu ponosi: 1) (385) w sprawach z oskarżenia prywatnego - oskarżyciel prywatny, a w razie ... z wyjątkiem należności adwokackich z tytułu występowania w sprawie obrońcy lub pełnomocnika z wyboru; w uzasadnionych wypadkach sąd jednak może przyznać zwrot całości lub części wynagrodzenia jednego obrońcy. jest tak: Art. ... należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika przez pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego albo inną osobę, a także z tytułu obrony oskarżonego w sprawie, w której...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7155


Temat: [Orange] Mam już dość tej pomarańczy
chyba czegos nie rozumiecie. zaden regulamin nie moze ograniczac praw konsumentow, ktore to prawa wyznacza konstytucja, ustawy jak i kodeksy. co czytamy w kodeksie cywilnym ktory obejmuje takze umowy kupna sprzedarzy ... jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania. (artykuł 385 ze znaczkiem 3, punkt 12 Kodeksu Cywilnego) czyli jesli konsument w czasie trwania umowy zechce zrezygnowac z dalszych uslug orange ... by zmienili zasady rozliczeń kont prepaid - mówi Aneta Styrnik z UOKiK." ale mimo wszystko polecam artykul w gw http://wyborcza.pl/1,7524...pieniadze_.html oraz podpisanie sie pod http://wyborcza.pl/0,98552.html moze cos to zmieni! i na ... patrzac znow na kodeks cywilny "Art. 3851. § 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi...
Źródło: telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=31915


Temat: RWŚ vs kuba33361, blachu3336
Rozprawa sądowa nr IZ-14. 1. Strona powodowa: Prokurator Condello 2. Strona pozwana: kuba33361, blachu3336 3. Pełnomocnik pozwanego: Brak 4. Charakter sprawy: Sprawa Karna 5. Zarzuty: Art 30 pkt 4 KK 4. ... rejestracji 2009-11-08 17:19:15 Saldo konta 90.00 Doświadczenie 1273 Praca Stażysta Ostania aktywność 2009-11-16 12:55:45 Logowania: DATA IP 2009-11-16 12:53:08 87.205.214.47(87-205-214-47.ad... 2009-11-15 19:37:07 87.205.220.41(87-205-220-41.ad... 2009-11-10 18:25:01 77.254.27.209(77-254-27-209.ad... 2009-11-10 18:15:10 77.254.27.209(77-254-27-209.ad... 2009-11-10 15:27:21 77.253.185.142(77-253-185-142.... 2009-11-08 17:32:43 77.254.1.37(77-254-1-37.adsl.i... Informacje o blachu3336 Rejestracja z IP 77.254.1.37 Data rejestracji 2009-11-08 17:43:06 Saldo konta 385.00 Doświadczenie 1456 Praca Artysta muzyk Ostania aktywność 2009-11-16 12:52:53 Logowania: DATA IP 2009-11-16 12:42:55 87.205.214.47(87-205-214-47.ad... 2009-11-15 19:31:00 87.205.220.41(87-205-220-41.ad... 2009-11-11 08:24:32 87.205.216.191(87-205-216-191.... 2009-11-10 18:23:23 77.254.27.209(77-254-27-209.ad... 2009-11-10 18:06:57 77.254.27.209(77-254-27-209.ad... 2009-11-10 15:00:04 77.253.185.142(77-253-185-142.... 2009-11-09 18:02:06 77.253.185.142(77-253-185-142.... 2009-11-09 ... sądu przez niewłaściwe zachowanie się na sali sądowej obu stron, mogą zostać ukarani grzywną do 1500 VLN, określoną w art. 5a Kodeksu Postępowania Cywilnego i Karnego, ograniczeniem wolności do 7 dni lub nawet karą pozbawienia wolności do 7 dni. 2. OBOWIĄZKU MÓWIENIA PRAWDY: Składanie fałszywych zeznań, tzn. zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, jest bowiem przestępstwem za które grozi kara (art. 28 pkt 1 kodeksu karnego). 3. PRAWIE DO ODMOWY SKŁADANIA ZEZNAŃ: Każda osoba może bowiem odmówić składania zeznań co określa art. 28 pkt 1 kodeksu karnego. Osoba może jednak nie skorzystać z tego...
Źródło: temida.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=17927


Temat: szukam dobrych okien
... dyspóta o tym, kto, jak i o czym informuje klienta przy sprzedaży jest podstawą do stosowania ustawy i wynikających z niej uprawnień. Jak to połączyć z treścią art 385.1 kc oraz...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=1792


Temat: KREDYT HIPOTECZNY - ku przestrodze
Ust. prawo bankowe, art. 75: "W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu." ... wskazania przesłanek, które uprawniałyby do dokonania takiej oceny. Postanowienie to nie spełnia wymogu art. 385 §2 Kodeksu Cywilnego. Stanowić może niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 385ł pkt. 9 Kodeksu Cywilnego. ... czym mogą nie spełniać wymogu zawartego w art. 385 §2 Kodeksu Cywilnego. Mogą stanowić także niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385ł pkt. 9 Kodeksu Cywilnego. Część banków zmieniła kwestionowane postanowienie....
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=132864


Temat: ROZPRAWA Z SE
życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. 2 Art. 51 konstytucji: nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji dotyczących swojej osoby. 3 Art. 23 i 24 kodeksu cywilnego: przepisy o ochronie dóbr osobistych obejmują dobra ze sfery życia prywatnego, rodzinnego czy intymności. 4 Art. 14 ust. 6 prawa prasowego: ... tylko odpowiedzialność cywilna, ale i karna: grzywna albo ograniczenie wolności. 5 Art. 81 prawa autorskiego: rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby przedstawionej . Nie jest wymagane w przypadku osoby powszechnie znanej, jeżeli ... w tym "Rz" (aby wyeliminować prewencyjne ograniczenia publikacji), były impulsem do zmiany procedury cywilnej. Obecnie art. 755 § 2 kodeksu postępowania cywilnego ustanawia kompromisowe zasady: sąd powinien odmówić wydania zakazu publikacji,...
Źródło: e-gorniak.com/v1/viewtopic.php?t=54


Temat: Absurdów regulaminowych ciąg dalszy
co jest podstawą wszystkiego o czym piszę w moich postach ( Kodeks Cywilny ) : - Art. 385. (158) § 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są...
Źródło: forum.travian.pl/showthread.php?t=111259Form:

Tematy

CZEKZON 3 America Latina
Kodeks pracy Klasyfikacja stanowisk pracy
Kodeks pracy likwidacja stanowiska pracy swiadczenie przedemerytalne
Kodeks pracy urlop okolicznosciowy pogrzeb babci
Kodeks prawa karnego art.278
Kodeks Hammurabiego najstarszym odkrycia naukowcow
Kodeks karny.z art.224 2 k.k.
Kodeks karny art ... 296
Kodeks ruchu drogowego testy
Kodeks pracy odprawa pracownicza
kodeks drogowy Wielka Brytania
58250340
Haslo GT4
david marciano
kx-t 9080bx
umowa kupna sprzedaży towaru


Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. Seneka Starszy (Lucius Annaeus Seneca, ok. 55 p. n. e. - ok. 40 n. e)
Gdybym miał w tej sprawie coś do powiedzenia, uczyniłbym zaraźliwym zdrowie, a nie chorobę. Robert Gren Ingersoll
Ignorantia legis excusat neminem - nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy (nie usprawiedliwia); nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów.
Dialog półinteligentów równa się monologowi ćwierćinteligenta. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie przeciągnęłoby się w nieskończoność. Arystoteles (384-322 p. n. e)